این کاملترین راهنمای سئو بر اساس آخرین تغییرات و الگوریتم های گوگل، برای غلبه بر نتایج جستجوی گوگل و قرار گرفتن در رتبه اول گوگل در سال ۲۰۱۸ (۱۳۹۷) است.

اجازه بدید به زبان فارسی ساده بگم! :

این یک پست پیش بینی برای “سئو در ۲۰۱۸” نیست بلکه شما استراتژی های آزمایش شده ای را خواهید دید که در حال حاضر کار میکند… و در ادامه سال ۲۰۱۸ برای بهبود سئو سایت شما بهتر هم جواب خواهد داد.

بنابراین اگر امسال هم بدنبال رقابت در سئو هستید؛ این راهنما را دوست خواهید داشت.